Personlig träning Fotboll (PT)

PT pass offereras utifrån förfrågan. 

Under hösten erbjuder vi ett introduktionspass för spelare som vill prova på PT. Passet är 60 min och kostar 300 kr/spelare. Ni väljer inriktning på passet:

1) Tillslag/avslut

2) Bollbehandling/teknik

Hör av direkt till Fredrik för bokning, tel 076-8090306