TAP FOOTBALL COACHING

Under sommaren och hösten 2017 kommer TAP att genomgå en omstrukturering. Ägarförhållandena, struktur och organisation kommer att ändras. Vi återkommer med mer info längre fram. Hoppas att vi har formerna klara till höstlovet, så att vi kan kicka igång med våra aktiviteter igen.